Skip to content

Rezultatai

Kuriama nuotolinio stebėjimo sistemą, pasitelkusi išmanius medicininio lygio prietaisus, įgalins objektyvų paciento sveikatos rodiklių vertinimą, nes matavimai bus atliekami nuolatos ir periodiškai.

Esant NEWS2 balų pokyčiams leis skubiai reaguoti ir hospitalizuoti pacientus. Didėjant COVID-19 pacientų skaičiui, sistema leis sumažinti apkrovą ne tik ligoninių personalui, bet ir pirmajai sveikatos grandžiai – šeimos gydytojams. Lengvos formos ambulatoriškai gydomus namuose COVID-19 pacientus bus galima objektyviai ir saugiai stebėti bei konsultuoti.-
Coronavirus outbreak. Pathogen affecting the respiratory tract. COVID-19 infection. Concept of a pandemic, viral infection. Coronavirus inside a human. Viral infection. 3D illustration
close-up-doctor-working-laptop

Personalizuotos nuotolinio COVID-19 infekcijos sergančių pacientų srautų ir gydimo eigos valdymo sistemos prototipas.

Projekto metu bus sukurta unikali  programinė įranga, kuri leis nuotoliniu būdu objektyviai vertinti paciento gyvybinius rodiklius. Ši sistema leis COVID-19 sergantiems, karantinuotiems, izoliuotiems pacientams objektyviai vertinti gyvybinius rodiklius, remiantis realiu laiku gaunamais parametrais iš sertifikuotų įrenginių bei tiksliai taikyti NEWS2 skalę ligos eigos sunkumui ir stacionarizavimo būtinumui nustatyti.

Šis projektas orientuotas į kontaktų tarp sveikatos priežiūros paslaugų tiekėjų ir pacientų skaičiaus mažinimą, naudojant nuotolinę pacientų stebėjimo sistemą (angl. RPM).

Taip pat atsiras galimybė saugiai stebėti ir kosultuoti COVID-19 pacietą namuose. Šis projektas leidžia našiau organizuoti gydytojų darbą bei mažinti bereikalingą intesyviosios sveikatos priežiūros grandies apkrovą. Išmanūs sveikatos rodiklių stebėjimo prietaisai gali nuotoliniu būdu suteikti sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams patikimą, naujausią informaciją apie pacientų būklę.
Male doctor using digital tablet in clinic

Turite klausimų? Visada galite parašyti ar paskambinti, mes pasirengę padėti!

Play Video